Koosjere artikelen bij Albert Heijn voortaan ook in het Nederlands

In onze Nieuwsbrief 2011-2 berichtten wij u over een afdeling koosjere artikelen bij een Albert-Heijnwinkel in Amsterdam. Op deze artikelen ontbraken Nederlandse aanduidingen op de verpakkingen. Artikel 23 van het Warenwetbesluit Etikettering Levensmiddelen eist keihard dat alle aanduidingen in het Nederlands gesteld dienen te zijn.

Hiervoor bestaan goede redenen; de ingrediŽntenlijst op een etiket is bijvoorbeeld van groot belang voor wie een bepaald ingredÔent niet kan verdragen. Ook van belang is het voor de interpretaties van de houdbaarheidsteksten: "Ten minste houdbaar tot..." en "Niet gebruiken na..." hebben een andere betekenis voor wat er dient te gebeuren met een product waarvan de houdbaarheidsdatum verloopt.

Van aan consument mag niet verwacht worden dat hij al deze instructies zo maar in een vreemde taal kan begrijpen. Tel daarbij op niet iedereen in de Joodse gemeenschap even goed Engels kent; voor Taalverdediging was dit alles voldoende aanleiding om Albert Heijn schriftelijk te manen zich aan de wet te houden.

De Warenwet, waar het betreffende besluit deel van uit maakt, is niet bepaald een loze wet. Omdat het schenden ervan gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid wordt op de naleving ervan streng toegezien door de Voedsel- en Warenautoriteit, ook wel bekend als de Keuringsdienst van Waren. Een ieder kan een overtreding bij de VWA melden, waarna de VWA de melding onderzoekt en indien gegrond, volgt een verkoopverbod. Tevens kunnen de waren in beslag genomen worden en vernietigd.

Nu is de kans op dat laatste niet zo groot. Een fout op een etiket kan namelijk eenvoudig gecorrigeerd worden door er een plakkertje overheen te plakken of een kaartje aan het product te hechten. Als Taalverdediging de zaak bij de VWA zou aankaarten, is de meest waarschijnlijke uitkomst dat de VWA de verkoop van de producten in de huidige vorm zou verbieden en het winkelpersoneel vervolgens de onaangename taak heeft om op ieder product een plakkertje aan te brengen met daarop de Nederlandstalige vermeldingen, zodat de waren alsnog verkocht kunnen worden.

Taalverdediging wenst het personeel zoiets niet toe en we kunnen u dan ook gelukkig melden dat het naar alle waarschijnlijkheid niet zover zal komen. Albert Heijn nam onze brief ernstig en speelde de bal door naar zijn leverancier, de firma SL Food uit Amstelveen. Deze reageerde met de volgende positieve reactie:

Onlangs ontvingen wij van Albert Heijn uw klacht betreffende het ontbreken van Nederlandse
ingrediŽnten teksten op een aantal van onze producten in het koosjer schap in het filiaal aan het
Groot Gelderlandplein. Hierop wil ik graag reageren.

In 2007 zijn wij gestart met het opzetten van deze koosjere afdeling bij Albert Heijn. Reden
hiervoor was dat er een dringende behoefte bestond bij de Joodse Gemeenschap aan een betaalbaar
assortiment dat altijd beschikbaar was. Hoewel dit een bijzonder gecompliceerd project bleek,
hebben wij dit met SL Food & Projects BV op ons genomen. De complexiteit bestaat hieruit dat het
erg lastig is om relatief kleine hoeveelheden in te kopen bij grote producenten in het buitenland.
Voorts is het erg kostbaar om relatief kleine hoeveelheden te vervoeren en in opslag te houden.
Wij hebben ons indertijd laten informeren door de Voeding en Waren Autoriteit en van hen begrepen
wij dat, vanwege de zeer kleine "niche", die wij zouden bedienen, een Engelse IngrediŽnten
tekst zou volstaan.

Naar aanleiding van uw klacht heb ik wederom informatie ingewonnen en men geeft nu inderdaad aan
dat de minimale vereiste Nederlands is.

Uiteraard willen wij als bedrijf werken op een manier die de Nederlandse wet voorschrijft. Op dit
moment stellen wij alles in het werk om al onze producten te voorzien van Nederlandse ingrediŽnten
teksten. Hiervoor vragen wij echter enige tijd. Wij verwachten dat alle producten binnen twee
maanden zullen zijn voorzien van Nederlandse labels. In de tussentijd vraag ik u om uw voornemen
de Voeding en Waren Autoriteit te informeren, gedurende deze periode niet uit te voeren. Wij zijn
een klein bedrijf dat nu een flinke investering in mankracht en kapitaal zal moeten doen om deze
exercitie in een korte periode te volbrengen. Daarbij vinden wij het erg belangrijk dat de mensen
met een koosjere behoefte gedurende deze periode gewoon hun boodschappen kunnen blijven doen.

Ik nodig u over twee maanden gaarne uit om onze koosjere afdeling te komen inspecteren en zie uw
reactie gaarne tegemoet. Ondertussen dank ik u voor uw begrip.

Kind regards/Met vriendelijke groet,

Arjan Aling
Wij begrijpen Dhr. Arling volledig. In principe is het heel eenvoudig om een product geschikt te maken voor verkoop in Nederland: Met een computer druk je zo wat etiketten af met de benodigde vermeldingen, opplakken en klaar is Kees. Maar, als je zoiets op de schaal van een supermarkt doet, dan is zoiets al snel heel veel werk. Voor een supermarkt wordt het pas een haalbare kaart als je een product geautomatiseerd van het juiste etiket kunt voorzien. Idealiter zorgt de fabrikant hier al voor, maar als deze dat niet doet, dan ligt de taak veelal bij de importeur om correct te etiketteren. Het tot stand brengen van zoiets kost enige tijd en die geven we Albert Heijn en SL Food graag.

Dat de VWA gezegd zou hebben dat een Engelse tekst volstaat is merkwaardig. De VWA moet namelijk iedere melding die ze binnen krijgt onderzoeken en daar aktie op ondernemen. Weliswaar heeft de VWA bij het verifiŽren van een melding enige ruimte bij het bepalen ůf en in welke mate de Warenwet overtreden wordt, maar men kan niet zover gaan dat men selectief onmiskenbare overtredingen gedoogt, de VWA zou dan via het bestuursrecht op de vingers getikt worden. Een dergelijk advies is feitelijk niet meer dan een advies om te hopen dat niemand ooit de overtreding bij de VWA aanmeldt; de wet is duidelijk en met goede reden: De ongewenste effecten van een vreemtalige etikettering gelden namelijk net zo goed bij producten die kleinschalig verkocht worden.

In ieder geval lijkt er spoedig een oplossing te komen en Taalverdediging zal de betreffende winkel spoedig bezoeken om de nieuwe Nederlandstalige etiketten van een warm onthaal te voorzien.

U vraagt zich natuurlijk af... "Hoe zit het met die andere, nog grotere zaak bij Albert Heijn, die met EuroShopper?". Wij kunnen u meedelen dat wij hierover gesprekken met Albert Heijn lopen. We zullen u spoedig over de voortgang hiervan berichten.