Als lid van de stichting Taalverdediging wil ik u op de hoogte stellen van een initiatief dat we in Den Haag hebben gestart om een podium te bieden voor muzikanten die literair/poëtische liedjes maken en willen brengen in het Nederlands. In de Nederlandse Taal omdat dan pas de tekst van een lied kan ontroeren.
 Aanstaande 23ste  juni gaat de tweede voorstelling van start en vanaf september willen we wekelijks een dergelijke creatieve en inspirerende avond organiseren.  
Voor informatie zie www.aardewerktheater.punt.nl 
Op deze website is ook de BEGINSELVERKLARING te vinden, die we hier toch nog even onder uw aandacht willen brengen:  

Het Nederlandstalige Lied komt te weinig aan bod. Wij willen in Den Haag een Creatief Centrum voor Nederlandstalige Liedjes vestigen door een podium te bieden waar zanger/tekstdichters terecht kunnen om hun liedjes te laten horen. Wij zijn: Maarten Willems en Henk Dorrestijn, beiden actief op dit gebied. We zoeken geen show, geen toneel maar de (on-)zekere presentatie van iets dat misschien door sommigen of velen heel mooi wordt gevonden. Na een eeuw waarin eerst alle "Lieder" Duitstalig waren georiënteerd, vervolgens alle "chansons" Franstalig en nu alle "songs" Engelstalig wordt het tijd dat het Nederlandstalige lied in Europa een voortrekkersrol gaat spelen. Toe maar, zult u zeggen! We zullen daarom met mooie, uitde Europese tradities voortkomende liedjes komen. Het gaat dus altijd om eigen werk, minimaal de muziek of de tekst of een vertaling, maximaal eigen tekst én muziek.
Op dit moment organiseren we het programma "Onderga een zonnige ondergang". Wij brengen veel liedjes, Maarten begeleidt zich met de gitaar, Henk probeert hetzelfde met een piano/vleugel en in sommige nummers staan ze samen op het podium, waarbij Maarten de begeleiding verzorgt. Met nog een enkele vrolijke act er doorheen maken we er een gezellige en mooie avond van.
Iedere avond betrekken we er een gastmuzikant bij die voldoet aan de eerder genoemde omschrijving. Verder wordt af en toe een gedicht ten gehore gebracht en, zo mogelijk, een verfijnd stukje prachtige (klassieke) muziek

Mogelijk kan dit u in uw loffelijk streven aangaande de Nederlandse taal sterken.
Henk Dorrestijn
070/3602896
Den Haag