'k Heb u lief, mijn Nederlands

Vertalingen van (vaak onnodig gebruikte)
Engelse en Amerikaanse woorden
naar het Nederlands


In deze tweede druk zijn de sedert 2002 verschenen aanvullingen verwerkt, terwijl er ook een aantal aanpassingen plaatsvond.
In totaal bevat dit boekje inmiddels veel meer dan 1000 woorden met hun vertaling of Nederlandse tegenhangers.
De Stichting dankt de samenstellers en de begunstigers die een bijdrage leverden bijzonder voor dit werk.
Aangezien er nog steeds onnodig Engels bij komt zullen ongetwijfeld nieuwe aanvullingen blijven verschijnen.
De derde druk staat inmiddels op stapel. Suggesties en opmerkingen zijn nog welkom! (Inmiddels ontvangen: lees hier..)
Het bestuur


Aangezien het niet op de weg ligt van de vertaalgroep een volledig woordenboek samen te stellen, heeft zij geprobeerd alleen een aantal onnodig binnengedrongen Engelse woorden die men leest en hoort op de tv, op straat, op kantoor, bij de sportclub, in de winkel enzovoort, in normaal Nederlands weer te geven.
Voor woorden die men zelden hoort (bijvoorbeeld vakjargon) bestaan er goede vakwoordenboeken.
Het opzet van de vertaalgroep is, mede te helpen het normale Nederlands te rehabiliteren.
Het is niet de bedoeling iets voor te schrijven, maar uitleg te geven en mogelijkheden of aanbevelingen te bieden voor Nederlandse woorden in plaats van de genoemde Engelse of daaraan ontleende woorden of combinatieconstructies.
De samenstellers

Om deze publicatie via de webstek te kunnen openen en lezen hebt u Adobe Reader op uw computer nodig.
Deze kunt u gratis verkrijgen op de webstek van o.a. Adobe.
Het boekje kan ook worden besteld door overmaking van Euro 4,- (inclusief verzendkosten) op banknr. 7412861 van STV te Eindhoven.