Reactie op aanval door Tara Ubachs

Op 26 mei publiceerde Tara Ubachs een artikel waarin zij Taalverdediging aanvalt op het beschermen van de positie van het Nederlands in het onderwijs. Normaal reageert de Stichting Taalverdediging niet op onzinnige aanvallen van haar tegenstanders, maar deze keer doen wij dat wel, en wel hierom: Tara Ubachs is niet zo maar iemand die de klok heeft horen luiden en niet weet waar de klepel hangt, nee, zij is wel degelijk ter zake deskundig.

Door de werkelijkheid een kwart slag te draaien geeft zij de argeloze lezer de valse indruk dat die vreselijke mensen van de Stichting Taalverdediging de taalontwikkeling van de Nederlandse jongeren en daarmee hun toekomst de nek om willen draaien. Niets is echter minder waar.

De Stichting Taalverdediging streeft naar goed taalonderwijs voor de kinderen, waarbij zij na het verlaten van de basisschool de Nederlandse taal, in woord en geschrift, uitstekend beheersen. Daarna kan een aanvang worden gemaakt met het aanleren van vreemde talen. Niet alleen Engels, maar zo veel mogelijk verschillende talen. Dat is goed voor het Nederlandse bedrijfsleven dat contacten onderhoudt met heel veel buitenlanden, waaronder vele waar geen Engels gesproken wordt.

Tara Ubachs is een andere mening toegedaan. Haar ideaal is het invoeren van de Engelse taal in Nederland, waarbij het Nederlands natuurlijk niet hoeft te verdwijnen, maar als huis-, tuin- en keukentaal kan blijven voortbestaan. Hoe bereik je dit ideaal zo snel mogelijk? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: door de jeugd onder te dompelen in een bad van Engelstaligheid. Je geeft op de basisschool de kinderen les in het Engels, bij zo veel mogelijk vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur, tekenen, lichamelijke oefeningen, zingen, liefst bij alle vakken. Alleen natuurlijk niet bij de Nederlandse taalles, want dan is het gewenste onderwijs niet meer tweetalig en val je als plannenmaakster door de mand.

Er is slechts een belangrijke horde te nemen en dat is de Nederlandse onderwijswet voor de basisschool, waarin staat dat het onderwijs geheel in het Nederlands gegeven moet worden. Daar denk je als voorstandster van het verengelsen van de Nederlandse jeugd en dus van de toekomstige Nederlandse samenleving wel onderuit te komen Je haakt eenvoudig aan bij het zinnetje uit die onderwijswet, waarin staat dat de vakken in het basisonderwijs zo mogelijk in samenhang met elkaar gegeven dienen te worden. Je noemt het gehele basisonderwijs, min de Nederlandse taalles, eenvoudig de Engelse les en klaar is Kees.

Wat een vondst!

Wie doet ons wat, zullen Tara Ubachs (en haar geestverwanten) gedacht hebben. Niet de Onderwijsinspectie, die geheel op de hand van de Early-Bird wijze van lesgeven is. Ook niet de opeenvolgende ministers van CDA en PvdA, die wetende dat de onderwijswet met voeten getreden wordt, gewoon doen of hun neus bloedt. Niet de meerderheid van de Tweede Kamerleden die zich door fop-onderzoeken van de Onderwijsinspectie bij de neus laat nemen en moties van de Kamerleden Bosma (PVV) en Smits(SP), om aan deze wetsovertredingen een eind te maken, wegstemt. Echter wl de Stichting Taalverdediging die naar de rechter is gestapt om de naleving van de onderwijswet voor de basisscholen af te dwingen.

Dat zat Tara Ubachs natuurlijk niet zo lekker, want het verengelsen van de jeugd is niet alleen een ideaal van haar, maar ook nog eens haar broodwinning! Een kat in het nauw maakt rare sprongen en zo bedacht zij enkele leugentjes om die enge stichting in een kwaad daglicht stellen en de openbare mening tegen Taalverdediging op te zetten:

Kortom, Tara Ubachs, nu je leugentjes zijn doorgeprikt kun je wel gewoon toegeven dat je je stukje met kwade opzet hebt geschreven, waarschijnlijk uit eigenbelang. Schaam je daarover diep en bied aan Taalverdediging je verontschuldigingen aan. Doe je dit niet, dan ben je wel een zeer slecht voorbeeld voor de kinderen en niet meer waardig je met het onderwijs van onze jeugd bezig te houden!

Dhr. Jan Heitmeier 21-07-2011