Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

8 februari 2019 - Wetswijziging voertaal hoger onderwijs

 

 

Zoals aangekondigd heeft de minister van Onderwijs de voorgestelde wijziging van de Wet op het hoger onderwijs (WHW) voorgelegd ter consultatie. Hierin (in de voorgestelde wetswijziging) wordt ook artikel 7.2 WHW (op basis waarvan BON in 2018 een rechtszaak voerde tegen twee universiteiten) gewijzigd. Op dit moment stelt dit artikel nog dat onderwijs in een andere taal dan het Nederlands alleen is toegestaan als hiertoe noodzaak is. De nieuwe versie rept niet meer van 'noodzaak'. In plaats daarvan mag het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands worden gegeven indien:

'dit gelet op de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, meer dan het voeren van het Nederlands, in het belang is van het verwerven van de kennis, het inzicht of de vaardigheden die een student bij een beĆ«indiging van de opleiding moet hebben verworven'.

De nieuwe uitzonderingsgrond is aanzienlijk ruimer geformuleerd dan de huidige. Het zal een stuk gemakkelijker zijn voor een instelling om te betogen dat een Engelstalige opleiding in het belang is van het verwerven van een bepaalde kennis, inzicht of vaardigheden dan dat er een noodzaak is voor volledig Engelstalig onderwijs.

Er valt dan ook veel voor te zeggen om eerst de huidige wet te handhaven (wat nu niet gebeurt) voordat er sprake kan zijn van een wijziging van dit artikel. (Bron: BON)

Taalverdediging ondersteunt het standpunt van BON (Beter Onderwijs Nederland). Wat Taalverdediging betreft moet aanvullend de handhaving van de wet zodanig streng zijn dat er van onnodig Engelstalig onderwijs geen sprake meer is. Dat geldt niet alleen voor de universiteiten zelf, maar ook voor alle instellingen die door de overheid betaald worden. Het gebruik van het Engels is bedoeld om buitenlandse studenten aan te trekken. In onze ogen is dat niet nodig. De verengelsing betekent bovendien discriminatie van Nederlandse studenten. Elke Nederlander heeft het recht om op elk niveau, dus ook het hoger onderwijs, een opleiding te volgen in zijn eigen taal, het Nederlands.