Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

Tweetaligheid bij kinderen

Kinderen zijn geen volautomatische taalsponzen, maar kunnen wel prima meertalig worden opgevoed. Dat zijn de twee belangrijkste punten die Elma Blom mensen wil meegeven tijdens haar eerste openbare optreden als hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht.  Lees verder ...

Zo leren niet alle jonge kinderen uit zichzelf een moedertaal. Er is een groep die, ook al horen ze de moedertaal vaak genoeg, toch de taal niet onder de knie krijgt.

De hoogleraar heeft ook goed nieuws. Volgens haar zijn kinderen juist weer beter in het tegelijkertijd leren van meerdere talen dan nu wordt gedacht. Het idee is vaak dat als een kind thuis tweetalen hoort dit leidt tot slechtere score bij taaltesten. Maar het gaat volgens Blom juist om hoe vaak een kind geconfronteerd wordt met een taal: vaker een taal spreken en horen leidt tot betere scores. Tot zover een samenvatting van een artikel van RTV Utrecht.

De eerste stelling van de hoogleraar bevestigt onze overtuiging dat kinderen eentalig moeten worden opgevoed en dat volledige onderdompeling in de eerste taal noodzakelijk is.

De tweede stelling bevat een belangrijke voorwaarde, namelijk dat onderdompeling in beide talen volledig is. Deze situatie is theoretisch en komt in de praktijk niet voor. De tweede stelling is in onze ogen derhalve niet geldig.